Tweetalige kinderen denken sneller

From wikikotten
Jump to: navigation, search
dinsdag 14 februari 2006 (Standaard)

Tweetalige kinderen denken sneller

De hersenen van tweetalige kinderen werken sneller dan die van eentalige kinderen. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek van Katrien Mondt aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Mondt liet 26 twee- en eentalige kinderen tussen 7,5 en 11 jaar een aantal aandachts-, taal- en rekentaken uitvoeren. Tweetalige kinderen voerden alle taken uit in het Nederlands en het Frans. Ondertussen werd hun hersenactiviteit gemeten. Opvallend was dat meertalige kinderen bij bepaalde taken sneller werkten, terwijl ze minder intense hersenactiviteit vertoonden.

De onderzoekster ontdekte bovendien dat kinderen die al op vroege leeftijd van thuis uit tweetalig werden nog beter presteerden dan de zogenaamde 'schooltweetaligen'.

Alleen bij de taaltaak hadden meertalige kinderen problemen, als ze de taal moesten gebruiken die ze pas later aanleerden of minder vaak gebruikten.

Mondt pleit dan ook voor meertalig onderwijs, en dan liefst nog op een zo jong mogelijke leeftijd.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), wil zich niet halsoverkop in een avontuur storten. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor meertalig, zogenaamd immersieonderwijs. Vandenbroucke wil maken dat eerst alle mogelijke andere problemen van de baan zijn. Zo wil de minister dat leerlingen eerst het Nederlands goed machtig zijn.

,,Denk aan de vele anderstalige of taalzwakke Vlaamse leerlingen in onze scholen. Ik kies niet voor een model dat voor sommige leerlingen supermaximale kansen biedt, maar tegelijkertijd voor anderen kansen vermindert. Ons beleid moet goed zijn voor de sterken en sterk voor de zwakken.

Vandenbroucke benadrukt dat er nu al decretale ruimte is voor initiaties Frans en taalsensibilisering vanaf de kleuterklas.